תקנון שימוש באתר

עודכן לאחרונה ביום 11.10.2020

 

זהו תקנון השימוש באתר האינטרנט של חברת רוז’ה ספורט בע”מ הפועל בכתובת www.ruzesport.com (או בכל כתובת אחרת) (להלן – “האתר“), אשר מופעל ומנוהל ע”י חברת רוז’ה ספורט בע”מ, ח.פ. 516090412 מרח’ הרשב”א 6 ראשון לציון (להלן: “רוז’ה“). השימוש באתר כפוף לתנאים ולמגבלות המפורטים במסמך זה, כפי נוסחם בעת השימוש (להלן: “התקנון“).

התקנון מנוסח בלשון נקבה, אולם הוא פונה לכל המינים באופן שווה. כפי שתוכלי לראות, התקנון כולל כותרות לסעיפים – מטרתן הוא להפוך את התקנון לנגיש יותר, אולם אין לכותרות הנ”ל תוקף משפטי מחייב.

 1. קודם כל לקרוא: לפני השימוש באתר, עלייך לקרוא תקנון זה בעיון ובקפידה, שכן התקנון הוא הסכם משפטי מחייב בינך לבין רוז’ה, והוא יהיה הבסיס המשפטי לכל דיון משפטי או אחר בינך לבין רוז’ה בקשר עם האתר ועם השימוש שלך בו. 
 2. שימוש פירושו הסכמה: השימוש באתר הוא הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת שימושך. אם אינך מסכימה לאילו מתנאי התקנון או לאילו מהתנאים הנוספים באתר, ככל שישנם, אנא הימנעי מלעשות כל שימוש באתר.
 3. כאן מוכרים הלבשה: רוז’ה מוכרת באתר את מוצרי ההלבשה של מותג RUZE (להלן – “המוצרים” או “מוצרי המותג“). במסגרת זו, רוז’ה מספקת מידע אודות מוצרי המותג, ומאפשרת לרכוש מוצרים באמצעות האתר. זכות השימוש באתר ניתנת לשימוש פרטי ואישי בלבד, ולמטרות חוקיות בלבד.
 4. על המוצרים שבאתר: המוצרים המוצגים באתר מיועדים עבור צרכניות (כמשמעות המונח בחוק הגנת הצרכן), לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי. אין לרכוש מוצרים באתר במסגרת רכישה סיטונאית, ואין לרכוש מוצרים לצורך מכירה ו/או הפצה חוזרת, במישרין או בעקיפין.
 5. הכל בכפוף למלאי: רוז’ה אינה יכולה להתחייב כי המוצרים המוצגים באתר יהיו זמינים באופן רציף ושוטף. רוז’ה רשאית לשנות את רשימת המוצרים המוצגים באתר לפי שיקול דעתה – בין אם בדרך של הוספה ובין אם בדרך של גריעה באופן זמני או קבוע, עדכון המוצרים, החלפתם, הסרת מוצרים שאזלו מהמלאי, הוספה או הסרה של מידות ו/או צבעים וכיוצא באלה והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא משלוח הודעה כלשהי. מבלי לגרוע מהאמור, רוז’ה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים שבאתר, את דמי המשלוח הנגבים על ידה, את מועדי האספקה וכל נתון אחר, הכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, ובלבד ששינוי כאמור לא יחול על הזמנה שהושלמה כבר ושהתשלום בגינה הועבר. 
 6. התמונות הן להמחשה: התמונות של המוצרים אשר מוצגות באתר מוצגות לשם המחשה בלבד. אומנם רוז’ה עושה מאמצים בכדי שהתמונות ימחישו את המוצרים ככל הניתן, בשל העובדה שהמוצרים מוצגים על גבי מסך (מחשב או סלולרי), ייתכנו הבדלים בין המראה באתר והמראה בפועל. 
 7. אפשר לקנות רק מה שבמלאי: רכישת מוצרים דרך האתר היא בכפוף למלאי הקיים במחסני רוז’ה. לא ניתן לרכוש מוצר שמסומן לידו כחסר במלאי. 
 8. כולל מע”מ, לא כולל משלוח: המחירים הנקובים באתר תקפים במועד הצגתם בלבד, והם כוללים כבר את המע”מ, אך הם אינם כוללים דמי משלוח (אשר יתווספו לכל הזמנה), אלא אם יצוין במפורש אחרת.
 9. מבצעים והטבות: רוז’ה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לצאת מעת לעת במבצעים או לתת הנחות על מוצרי המותג. רוז’ה לבדה תחליט מה יהיו תנאיהם של מבצעים והנחות כאמור, לרבות מתי יתחילו ומתי יסתיימו (באופן מייד ממועד החלטתה ובלא מתן הודעה מוקדמת). ככלל לא יתאפשר כפל הנחות על הפרטים הנמכרים באתר.
 10. מסירת פרטים לצורך רכישה: לצורך רכישת מוצרים באתר, תצטרכי למסור באתר פרטי משתמשת. על פרטי המשתמשת אשר ימסרו על ידך באתר תחול מדיניות הפרטיות (כאן בהמשך).לאחר הרישום הראשוני לאתר ויצירת חשבון משתמשת באתר, ניתן יהיה לבצע רכישות חוזרות בצורה מהירה ללא מילוי פרטים ברכישות עתידיות (בין היתר).  
 11. הרשמה לאתר: כדי להירשם לאתר, תצטרכי למסור את פרטי המשתמשת שלך ולבחור שם משתמשת וסיסמה לכניסות עתידיות. עלייך לשמור על שם המשתמשת ועל סיסמת הכניסה שלך, שכן כל שימוש באתר שייעשה באמצעות שם המשתמשת והסיסמה שלך (לרבות כל מידע שיימסר וכל פעולה או עסקה שתתבצע תוך שימוש כאמור) ייחשב כשימוש שבוצע על ידך. בהרשמתך לאתר את פוטרת את רוז’ה ומי מטעמה מכל חבות או אחריות לשימוש בלתי מורשה שיעשה בשם המשתמשת והסיסמה שלך (לרבות פגיעה בפרטיות, כל שימוש לרעה שייעשה בפרטי המשתמשת שלך וכל פגיעה אחרת שתיגרם לך או לרכושך בעקבות שימוש כאמור). 
 12. פרטים מלאים ומדויקים בבקשה: מילוי פרטי המשתמשת הוא תנאי מוקדם לביצוע רכישה באתר. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות, חשוב להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן מלא ומדויק. רוז’ה אינה בודקת את פרטי המשתמשת, ואינה אחראית על פרטים שגויים או חלקיים או לא מדויקים שהוזנו באתר על ידי המשתמשת – האחריות היא עלייך.

לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למפעילת האתר עקב שיבוש הפעלת האתר.

 1. רכישה באמצעות אשראי: לאחר מילוי פרטי המשתמשת (לרכישה חד פעמית) או יצירת חשבון המשתמשת ללקוחה רשום, ניתן יהיה לרכוש מוצרים באמצעות האתר. הרכישה באתר תבוצע באמצעות כרטיסי אשראי מסוג ויזה, מאסטרקארד או אמריקן אקספרס, בכפוף לאישור העסקה ע”י חברת האשראי או באמצעות חשבון PayPal.
  1. אם חברת האשראי לא תאשר את העסקה, רוז’ה תשלח הודעה על כך לכתובת הדוא”ל שמסרת באתר, וכרטיס האשראי או חשבון PayPal (לפי העניין) לא יחויב.
  2. אם חברת האשראי תאשר את העסקה, רוז’ה תשלח אלייך הודעה כי העסקה הושלמה, וכרטיס האשראי או חשבון PayPal שלך יחויב.

יובהר ויודגש כי משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של רוז’ה אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא”ל כדי לחייב אותה. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של רוז’ה הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה.

 1. המוצרים מגיעים אלייך: רוז’ה תשלח את המוצרים שרכשת ושילמת את התמורה בגינם במלואה לכל כתובת שתבחרי באמצעות חברת השליחויות שתיבחר על ידה וזאת בכפוף לכללים הבאים:
  1. ניתן יהיה לאסוף את המוצר המוזמן ללא עלות דמי משלוח ממחסני החברה בגבעת ברנר בתיאום מראש עם מחלקת שירות הלקוחות בחברה.  
  2. אספקת המוצרים לבית הלקוחה תתבצע עד 5 ימי עסקים החל מיום העסקים העוקב ליום אישור העסקה.
  3. על אף האמור לעיל, משלוח מוצרים ליישובים רחוקים יתבצע עד 10 ימי עסקים החל מיום העסקים העוקב ליום אישור העסקה. 

יישובים רחוקים” בתקנון זה הם יישובי הערבה, אילת, ים המלח, רמת הגולן, קרית שמונה, אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ו/או יישובים נוספים בהתאם להגדרת חברת השליחויות.

“ימי עסקים” לעניין תקנון זה הינם ימים א’ עד ה’, לא כולל ערבי חג, חגים וימי שבתון.

  1. לא יסופקו ו/או יאספו מוצרים ל/משטחי A ו- B ואזורים נוספים להגדרת חברת השליחויות . 
  2. ככל שההזמנה תיעשה ליישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תישלח באופן פרטני שיתואם עם הלקוח ו/או תהא זמינה לאיסוף במחסני החברה בתיאום מראש עם מחלקת שירות הלקוחות.
  3. במקרים חריגים בהם ישנה חשיבות למשלוח בהול, אפשר ליצור קשר טלפוני עם שירות הלקוחות לבדיקת אפשרות לזרז את המשלוח.
  4. שימי לב שיתכנו עיכובים בקבלת מוצרים שבועיים לפני חגי ומועדי ישראל.
  5. דמי משלוח בסך 35 ש”ח יתווספו לכל הזמנה, אלא אם צוין במפורש אחרת באתר בהתייחס להיקף הזמנה מסוים במהלך תקופה מסוימת. על אף האמור לעיל דמי משלוח ליישובים מרוחקים עלולים יותר גבוהים יותר, כהגדרת חברת השליחויות. 
  6. רוז’ה אינה אחראית לעיכובים שנגרמו ע”י חברת השליחויות, אך תעמוד לרשותכן כדי לנסות ולפתור כל בעיה שתתעורר. 
  7. התקנון של חברת השליחויות באמצעותה תבוצע ההספקה, יחול על אספקת המוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוחה. 
  8. חברת השליחויות תהיה רשאית להיות איתך בקשר (לרבות באמצעות שיחת טלפון או משלוח הודעת טקסט) לצורך תיאום הגעת המשלוח או איסוף המשלוח, לפי העניין. 
  9. רוז’ה לא תישא באחריות במקרה של מניעה או עיכוב באספקת המוצרים או במקרה של היעדר יכולת לבצע הזמנות באמצעות האתר מחמת אירוע כוח עליון. רוז’ה תיידע אותך, כפי יכולתה, בדבר התרחשותו של אירוע כוח עליון ותאפשר לך לבטל את ההזמנה (בזיכוי כספי מלא וללא דמי ביטול) או להמתין לקבלת המוצר עד לתום אירוע הכוח העליון. בכל מקרה מובהר כי במקרה של ביטול עסקה עקב אירוע כוח עליון, רוז’ה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק מכל סוג בשל כך.

למען הסר כל ספק “אירועי כוח עליון” בתקנון זה, כוללים את כלל האירועים כמשמעות המקובלת של מונח זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור גם סגרים ככל שיוטלו כאלה על פעולות השילוח כתוצאה ממגפות (כדוגמת קורונה) או הוראות ממשלתיות אחרות מגבילות, תהא מטרתן אשר תהא.  

  1. מובהר כי אספקת הפריטים יכולה ותותנה בהצגת תעודת הזהות של הלקוחה וכן בהצגת מספר אישור ההזמנה, כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של רוז’ה. מוסכם כי רוז’ה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתה, כתנאי למסירת הפריטים לידי הלקוחה.
 1. מותר להתחרט: צרכנית שרכשה מוצר באתר רשאית לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“), כמפורט להלן:
  1. מובהר ומודגש כי פריטים אשר נרכשו במסגרת מבצעים ו/או סוף עונה, ניתנים להחזרה/החלפה תוך 48 שעות מיום קבלתם וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן. הפריטים ששווים מתחת ל-50 ₪ אינם ניתנים להחזר ו/או החלפה.
  2. ביטול עסקה יעשה באמצעות מסירת הודעה בכתב על ביטול ההזמנה בכל אחד מהאמצעי ההתקשרות המצוינים בסעיף ‏20 להלן. במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין חוק הגנת הצרכן, יגבר האמור בחוק הגנת הצרכן.
  3. צרכנית המבקשת לבטל עסקה מתבקשת להימנע משימוש במוצר או במוצרים אותם רכשה, ולהחזירם באריזתם המקורית ועם התוית המקורית מבלי שנעשה בהם כל שימוש – ללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל סוג. רוז’ה תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט בנוגע למצב הסחורה המוחזרת. פריטים ומוצרים אשר יגיעו לאחר שימוש כלשהו ו/או סממנים לשימוש כאמור, כגון עם ריח של בושם ו/או תחליב גוף ו/או תכשיר אחר, סימני איפור ו/או כל פגם/לכלוך ו/או אחר, לא ניתן יהיה להחזירם ולא יזכו את הלקוחה בסכום הרכישה בגין המוצר המוחזר  (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).
  4. מועדי ביטול עסקה: 
   1. ביחס למוצר – מיום עשיית העסקה ועד 14 מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת הודעת האישור עם פרטי ההזמנה כנדרש על פי חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם.
   2. החזרה ו/או החלפת המוצר יכולה שתיעשה באותו אופן בו קיבלה אותו הצרכנית – כלומר במשלוח – והצרכנית תפנה לרוז’ה (בהתאם לפרטים המופיעים בסעיף ‏20 להלן) לצורך תיאום איסוף המוצר ע”י חברת השליחויות ותישא בעלות המשלוח (בחיוב או בדרך קיזוז מסכום ההחזר, לפי העניין). 
   3. בנוסף החזרת המוצר יכולה להתבצע ללא עלות בדרך הגעה פיזית והבאת המוצר למחסני החברה בגבעת ברנר (מרלוג UPS) בתיאום מראש עם מחלקת שירות הלקוחות של החברה או משלוח עצמאי של המוצר למחסני החברה בדואר ישראל באמצעות שימוש במדבקת גוביינא שתצורף למוצר שימסר. 
   4. על אף האמור בסעיף ‏15.3.1 לעיל, צרכנית שהיא אדם עם מוגבלות, אזרחית ותיקה או עולה חדשה (כהגדרת מונחים אלה בחוק הגנת הצרכן) רשאית לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת חשבונית המס ודף הסבר זה עם פרטי העסקה כנדרש על פי חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין הצרכן האמור לבין רוז’ה (לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). רוז’ה תהיה רשאית לבקש מהצרכנית שלעיל תעודה, כמפורט בסעיף 14ג1(ד) לחוק הגנת הצרכן, המוכיחה כי היא אדם עם מוגבלות, אזרחית ותיקה או עולה חדשה, לפי העניין. 
  5. ביטול כשיש במוצר פגם, אי התאמה או בעיה אחרת: ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה או אי אספקה במועד או הפרה אחרת (“אי התאמה“): במצב זה, תבוצע בדיקה טלפונית מול הצרכנית לגבי אי ההתאמה, ויתואם המועד להחזרת המוצר לרוז’ה (אשר תתבצע בהתאם להוראות סעיף ‏15.3.2 לעיל). רוז’ה תפעל בהתאם להוראות הדין בנוגע להחזר כספי, ולא תגבה דמי ביטול כלשהם בגין ביטול עקב אי התאמה. 
  6. ביטול עסקה שלא עקב אי התאמה: החזרת המוצר לרוז’ה תתבצע בהתאם להוראות סעיף ‏15.3.2 לעיל. רוז’ה תפעל בהתאם להוראות הדין בנוגע להחזר כספי, ותהא רשאית לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% מגובה העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך וכן במקרה כאמור הלקוחה תשא בעלות המשלוח. 
  7. בכל מקרה, ביטול עסקה לפני העברת המוצר למשלוח לצרכנית לא יגרור חיוב כספי.
  8. החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע לפי התשלום ששולם בפועל.
  9. על הזיכויים שהם קרדיט לשימוש חוזר באתר או בחנות של רוז’ה יחולו הוראות הדין. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים אשר בגינם לא שולמה תמורה כספית (כגון מתנות, הטבות וכדומה). 
 2. שימי לב להוראות השימוש: השימוש במוצר הוא בהתאם להוראות היצרן כפי הופעתן על התוית הצמודה למוצר ו/או על אריזתו. הצרכנית תהיה האחראית הבלעדית לשימוש שיבוצע על ידה במוצר ולטיפול בו (לרבות הוראות כביסה), אלא אם צוין אחרת על גבי אריזת המוצר או בהוראות היצרן. 
 3. טעות לעולם חוזרת: רוז’ה תנקוט בכל אמצעי סביר כדי לוודא שהנתונים השונים המופיעים באתר יהיו נכונים, אולם תיתכנה שגיאות או טעויות, ואלה תתוקנה בהקדם האפשרי. אם נתקלת בטעות כזו, אנא הודיעי לנו. המחיר הנקוב באתר הוא המחיר הקובע. 

ככל שביצעת הזמנה, ובהודעת האישור נקוב מחיר השונה מהמחיר הנקוב באתר, רוז’ה תיצור איתך קשר בטרם משלוח ההזמנה, ותוודא כי את מוכנה לשלם את המחיר הנכון הנקוב באתר. ככל שהמחיר בהודעת האימות נמוך מהמחיר באתר – תוכלי לרכוש את המוצר בהתאם למחיר הקבוע באתר, או לבטל את ההזמנה. ככל שתבחרי לבטל את ההזמנה, לא תחויב בדמי ביטול, ותקבל זיכוי מלא בגין הסכום ששולם על ידך (ככל ששולם) בגין המוצר. ככל שהמחיר באתר נמוך מהמחיר בהודעת האישור – תחויבי במחיר הנמוך. מעבר לאמור, רוז’ה לא תישא באחריות כלשהי לגבי אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או טעויות באתר. 

 1. במקרים מסוימים ייתכן שמוצר שמופיע באתר אזל מהמלאי בסמוך לביצוע הרכישה באתר אולם האתר טרם עודכן. במקרה כזה, רוז’ה תיצור עמך קשר ותקנה לך אפשרות לרכוש מוצר חלופי שווה ערך. ככל שלא תהיי מעוניינת בכך, ההזמנה תבוטל, את תזוכי במלוא סכום ההזמנה ולא תחויבי בדמי ביטול.
 2. שירות לקוחות: לפרטים ובירורים לגבי האתר ובכל הקשור להזמנה ורכישת מוצרים מהאתר, ניתן לפנות למחלקת שירות לקוחות ברוז’ה בפרטים הבאים: טלפון: 054-4457233 בימי עסקים (א’-ה’) בין השעות 9:00-17:00; בדוא”ל: inforuze@gmail.com. בפנייתך יש לציין מספר טלפון סלולרי לצורך יצירת הקשר איתך ומספר ההזמנה. 
 3. הגבלת אחריות: על אף האמור בכל דין או הסכם, ביחס לרכישת מוצרים באתר או לשימוש בהם, מובהר כי רוז’ה תישא באחריות לנזק ישיר בלבד, ולא תישא באחריות לכל נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם לך או לצד שלישי כלשהו (לרבות אובדן הכנסה, אובדן נתונים, עלויות בגין רכישת מוצר חלופי, הפסד רווח וכו’). הגבלת האחריות כאמור תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא. גבול אחריותה של רוז’ה לפיצוי בגין נזק ישיר (למעט בגין נזק גוף), לא יעלה על הסכום המצטבר ששולם בפועל על ידך לרוז’ה בגין ההזמנה המקימה את עילת התביעה.
 4. ההתחייבות שלך: כשאת עושה שימוש באתר, את מצהירה, מסכימה ומתחייבת להימנע מביצוע איזו מהפעולות הבאות, בין במישרין ובין בעקיפין:
  1. כל פעולה המטילה עומס גדול באופן סביר או בלתי פרופורציונאלי על האתר ו/או על התשתית הקשורה אליו;
  2. כל שימוש באתר למטרה בלתי חוקית (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, ביצוע הזמנות סרק ו/או רכישות שמטרת ביצוען היא מרמה), פוגענית, אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, שתילת וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת. מבלי לגרוע מהאמור, אין להשתמש או להפריע או לבצע כל פעולה בניגוד לחוק המחשבים, התשנ”ה – 1995;
  3. זיוף או התחזות לאדם אחר, שאינו המשתמשת. לעניין זה יצוין כי מסירת פרטים כוזבים עשויה להוות עבירה פלילית;
  4. מסירה של חומר או מידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
  5. פרסום כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קניין רוחני של אחר, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות או סימני מסחר, או כל חומר אחר אשר עלול להוות או לעודד עבירה על חוק כלשהו בדרך כלשהי;
  6. שימוש באתר (לרבות בתכנים ובמוצרים המוצגים בו) לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים על פי כל דין.
  7. מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לרוז’ה לפי תקנון זה או לפי כל דין, רוז’ה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע גישה לאתר מכל משתמשת, ובכלל זה, לבטל הזמנה אם וככל שבוצעה ע”י משתמשת אשר: (א) ביצעה או ניסתה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין או בניגוד להוראות תקנון זה; או (ב) מסרה באתר (לרבות בעת ביצוע עסקת הרכישה או לאחר מכן) פרטים שגויים או כוזבים או פרטים חלקיים או שאינם מדויקים; או (ג) ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ברוז’ה ו/או במי מטעמה (ובכלל זה פגיעה במוניטין של רוז’ה ו/או בפעילות האתר ו/או פגיעה בצד ג’ כלשהו); או (ד) ביצעה רכישה בניגוד לאמור בסעיף ‏4 להלן. מובהר כי אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת יכולת השימוש באתר ע”י רוז’ה כדי להטיל על רוז’ה אחריות או חבות כלשהי או כדי לגרוע מחובתה של המשתמשת לנהוג בכל עת בהתאם לתקנון. 
 5. הזכויות בקניין הרוחני נשארות שלנו, או של החברות עמן אנחנו עובדות: למעט פרטי המשתמשת, כל זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא באתר, על כל התכנים שבו, שייכות לרוז’ה או לאותם צדדים שלישיים שנתנו לרוז’ה זכות שימוש בקניינם הרוחני. 

התכנים שבאתר עשויים להיות מוגנים תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות, וזכות השימוש המוגבלת שמוקנית לך בהם, ככל שהיא מוקנית, תיעשה על פי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של רוז’ה או של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות בהם. 

רוז’ה אינה מעניקה לך רשות לעשות כל שימוש בתכנים בדרך אחרת לכל מטרה שהיא, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, אלא לשם קבלת מידע אודות מוצרי המותג וביצוע רכישה מרוז’ה.

אינך רשאית ליצור מסגרות (Frame) לאתר ו/או על שימוש ב- Meta Tag או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה של רוז’ה או בסימני המסחר שלה (ובכלל זה בשמות ו/או סימני מסחרי של ספקים או יצרנים שאתם מוצריהם רוז’ה מייבאת) ללא אישורה של רוז’ה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור. כל שימוש בלתי מורשה יגרור, בין היתר, הפסקת זכותך להשתמש באתר.

 1. היעדר אחריות והגבלת אחריות: האתר נועד לשם מסירת מידע אודות, והצעה למכירה של, מוצרי המותג. המידע המוצג באתר אינו עצה או הבעת דעה על ידי רוז’ה או מי מטעמה לגבי אופיים או טיבם של מוצרי המותג או המלצה לרכישת מוצר ממוצרי המותג. אין להסתמך על כל תוכן באתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, וכל הסתמכות או החלטה לפעול על בסיס התכנים המופיעים באתר היא באחריותה המלאה והבלעדית של המשתמשת בלבד.

התכנים באתר (לרבות כל מידע בקשר למוצרים) מוצגים כפי שהם (AS IS), ללא כל התחייבות, מצג או אחריות מכל סוג שהוא. אין בהצגתם של התכנים באתר משום מצג או התחייבות של רוז’ה ו/או מי מטעמה בדבר התאמתם לצרכי המשתמש, למטרה מסוימת, לעדכניות התכנים ו/או לנכונותם ו/או להיעדר הפרה של זכויות יוצרים, ורוז’ה אינה אחראית לדיוק, מהימנות, שלמות הנתונים, היעדר שגיאות בתכנים באתר, השפעתם על המחשבים שמשמשים את הגולשים, או כי הגישה לאתר או פעילותו תהיה רציפה, זמינה או נקייה מתקלות ולא תופרע. 

על אף האמור בכל דין או הסכם (אך למעט ביחס לרכישת מוצרים – אשר ביחס אליהם יחולו הוראות פרק ב’ להלן), בשום מקרה לא תחול על רוז’ה ו/או בעלי מניותיה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או על כל מי מטעמם ו/או על צד ג’ אחר כלשהו הנזכר באתר, אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, עונשיים, מיוחדים או תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים או אובדן הכנסות, אובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים, פגיעה במוניטין וכיוצ”ב) בקשר עם ו/או כתוצאה מהכניסה לאתר, השימוש בו, מאי יכולת להיכנס ו/או להשתמש באתר או מתוצאות השימוש באתר או כניסה לקישורים ו/או לתכנים הכלולים באתר (לרבות תכנים בקשר לשירותי צדדים שלישיים) ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על התכנים הכלולים באתר ו/או כל חלק ממנו ו/או עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות, והכל – גם אם רוז’ה כבר קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. בכל מקרה, על אף האמור בכל דין או הסכם (למעט ביחס לרכישת מוצרים – אשר ביחס אליהם יחולו הוראות פרק ב’ להלן), הסעד היחיד המוקנה לך הינו הפסקת השימוש באתר.

 1. המידע שאנו אוספים: בעת השימוש שלך באתר, יתכן שתתבקשי למסור לרוז’ה מידע, ויתכן שרוז’ה תאסוף מידע אודותיך באופן עצמאי. חלק מהמידע הוא מידע אישי, וחלק הוא מידע שאינו אישי. מקום בו אנו נשתמש במילה “מידע”, הכוונה היא למידע שאישי או למידע שאינו אישי כאחד.

מידע אישי הוא מידע המזהה או עשוי לזהות אותך באופן אישי, והוא מידע שנמסר על ידך באתר מרצונך חופשי. מידע זה כולל, בין היתר, את המידע שתמסרי לשם רכישת מוצרי ממוצרי המותג, לרבות שמך, כתובתך, פרטי הקשר שלך, מידות פרטי ההלבשה הנרכשות על ידך, אשר נאסף בכל אמצעי אשר יכול לשמש לכך.

מידע שאינו אישי הוא מידע שאין בו כדי לזהותך באופן אישי, והוא יכול להיות סוג הדפדפן בו את עושה שימוש, התאריך והשעה בה נכנסת לאתר, כתובת ה-IP שלך, הדפים בהן צפית באתר וכיוצא באלה).

 1. הסכמתך לאיסוף ולשימוש במידע אישי: בעצם העלאת פרטי המשתמשת לאתר, את מצהירה, מתחייבת ומסכימה לאמור להלן, לפי המקרה:
  1. פרטי המשתמשת שתמסרי באתר נכונים, מדויקים ושייכים לך.
  2. ידוע לך כי לא מוטלת עלייך חובה חוקית למסור לרוז’ה פרטי משתמשת או כל מידע אחר, ומסירת פרטי המשתמשת נעשית מרצונך החופשי. עם זאת, ידוע לך כי ללא מסירת פרטי המשתמשת לא תוכלי להשלים את הפניה לרוז’ה באמצעות האתר או את רכישת המוצרים באמצעות האתר.
  3. ידוע לך ואת נותנת את הסכמתך מדעת לכך שפרטי המשתמשת ישמרו במאגר המידע של רוז’ה, ורוז’ה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטי המשתמשת שמסרת באתר למטרות הבאות (כפי שיעודכנו מעת לעת).
  4. ככל שמסרת את פרטי המשתמשת במסגרת יצירת קשר, רוז’ה תעשה שימוש בפרטי המשתמש על מנת ליצור איתך קשר בנוגע לפנייתך.
  5. ככל שמסרת את פרטי המשתמשת לשם ביצוע הזמנה או רכישה של מוצר באתר, רוז’ה תעשה שימוש בפרטי המשתמשת לצורך השלמת הליך רכישת המוצר, חיוב בתשלום בגין המוצר, אספקת המוצר ומתן שירות בקשר עם המוצר, משלוח פניות בדיוור ישיר, שמירת הקשר איתך, ובכפוף להסכמתך, משלוח דברי פרסומת באמצעי מדיה שונים. 
  6. רוז’ה תהיה רשאית להעביר את פרטי המשתמשת שלך לחברת השליחויות לשם אספקת המוצרים. כמו כן, רוז’ה תהיה רשאית להעביר מידע שנאסף על ידה, ללא שינוי מטרת השימוש בו, בנסיבות של שינוי בעלות או שינוי שליטה. 
  7. אין באמור כדי לפגוע בזכותה של רוז’ה לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין בכל הנוגע לשימוש באתר או למידע הנאסף על ידי רוז’ה בקשר לשימוש המשתמשת באתר, או במקרים בהם רוז’ה תסבור בתום לב כי מסירת המידע חיונית לטובת מניעה או נקיטת פעולות הנוגעות לפעולות חשודות, בלתי חוקיות ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך הגנה על ביטחון והשימוש של משתמשי האתר וכן אופן ניהול התקין והמתמשך של האתר, ורוז’ה תעביר כל מידע הנאסף או נאגר או נמסר באתר ככל שתידרש לכך עפ”י דין. 
  8. בהעלאת פרטי המשתמשת לאתר, את מעניקה לרוז’ה רישיון שימוש לא בלעדי, בלתי מוגבל, בלתי חוזר ללא תמורה מכל סוג וללא הגבלת זמן בפרטי המשתמשת, ורוז’ה תהיה רשאית לעשות בהם שימוש בהתאם למטרות המתוארות בפרק ג’, כפי שיהיו מעת לעת, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי רוז’ה בשל כך. פרטי המשתמש יישמרו על שרתי רוז’ה, בישראל. 
  9. את רשאית לבקש לעיין בפרטייך הרשומים במאגרי המידע של רוז’ה, ולבקש לתקנם או למחקם. את רשאית אף לבקש להימחק מרשימת התפוצה של נמעני הדיוור הישיר (ובמסגרת זו ימחקו גם פרטי המידע שיצרו את האפיון עליו התבססו פניות בדיוור ישיר, ככל שנשלחו אליך) וכן את רשאית לבקש כי פרטייך המצויים במאגר המידע המשמש את רוז’ה לשירותי דיוור ישיר (אם וככל שקיים) לא יועברו לצדדים שלישיים על בסיס זמני או קבוע. כל בקשה מהבקשות המנויות לעיל צריכה להיעשות באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת inforuze@gmail.com ורוז’ה תפעל למילוי בקשתך בהתאם למוטל עליה לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, ואולם מובהר כי בכל מקרה מידע הדרוש לרוז’ה לצורך ניהול עסקיה ימשיך להישמר על ידי רוז’ה למשך הזמן הדרוש לה על פי חוק.
 2. הסכמתך לאיסוף ולשימוש במידע לא אישי: 
  1. רוז’ה עשויה לאסוף מידע לא אישי אודות אופן השימוש שלך באתר. איסוף מידע לא אישי יבוצע (ככל שיבוצע) באמצעות טכנולוגיות מקובלות ומוכרות בתעשייה. בשימוש שלך באתר את מסכימה כי רוז’ה תאסוף מידע לא אישי, ותעשה בו שימוש בהתאם למפורט בסעיף זה.
  2. במידע לא אישי, ככל שייאסף, תעשה רוז’ה שימוש כדי לנהל ולשפר את האתר, תבצע ניתוחים ועיבודים סטטיסטיים, בחינת מספר המבקרים באתר, תנתח את אופי השימוש באתר, תתקן תקלות ותעניק תמיכה טכנית, ותבצע בו כל שימוש חוקי אחר כפי שרוז’ה תמצא לנכון (לרבות העברת המידע לצדדים שלישיים לצורך המטרות האמורות). כל אלה, ללא כל הגבלה, ומבלי לקבל לכך הסמכה ממך, שכן מדובר במידע שאינו לזהותך באמצעותו או לשייך אותך אליו, ואת מאשרת כי לא תהיה לך כל תביעה, טענה או דרישה (כספית או אחרת) כלפי רוז’ה בשל כך.
 3. אנחנו שומרות על המידע שלך, אולם לא יכולות להבטיח לחלוטין כי לא ייחשף: רוז’ה תעשה שימוש באמצעים הקיימים והמקובלים בשוק על מנת לאבטח את האתר ואת המידע המצוי בו מפני גישה בלתי מורשית. סליקת כרטיסי האשראי מתבצעת על ידי חברה חיצונית הפועלת לפי התקנים הרלבנטיים – נתוני כרטיס האשראי שלך לא נשמרים אצלנו. 

מובהר בזה כי רוז’ה אינה מתחייבת ואינה יכולה להתחייב כי האתר יהיה חופשי או נקי מווירוסים, סוסים טרויאניים או מכל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, ואינה מתחייבת שפרטי המשתמשת וכל מידע נוסף אשר יימסר באתר (לרבות פרטי אשראי) יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית, נזקים וכיוצא באלה.

 1. אנחנו רוצות לשלוח אלייך פרסומות על המוצרים שלנו: אם סימנת באתר כי את מסכימה לקבל עדכונים או חומרים פרסומיים או שיווקיים של רוז’ה, רוז’ה תשלח אליך מעת לעת חומר פרסומי או שיווקי אודות רוז’ה והמוצרים באמצעי מדיה שונים, לרבות דוא”ל, SMS, פקס, מע’ חיוג אוטומטית והודעות מוקלטות, כאשר הסכמה זו מהווה הסכמה לקבלת דברי פרסומת לפי חוק התקשרות (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982. את רשאית לחזור בך מהסכמתך לקבלת דברי פרסומת בכל עת באמצעות משלוח בקשה לכתובת inforuze@gmail.com.
 2. 18 ומעלה בבקשה: האתר מיועד לשימוש עבור בגירות (מעל גיל 18) בתחום הריבונות של מדינת ישראל, ואינו מיועד לקטינות. אם את קטינה – כלומר מתחת לגיל 18 – אנא בדקי שקיבלת אישור מאפוטרופוס החוקי לעשות שימוש זה. בדרך כלל האפוטרופסים הם ההורים, אבל לא תמיד.
 3. אנחנו יכולות לבצע שינויים באתר: רוז’ה תוכל רשאית להסיר תכנים (לרבות מוצרים המוצעים באתר) ו/או קישורים מהאתר לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכן לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו ו/או לשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו והתכנים המוצגים בו, תנאי התקנון, ללא צורך להודיע על כך ומבלי שתחול עליה כל אחריות בשל כך. שינוי כאמור ייכנס לתוקפו מיום פרסומו (ניתן לראות את תאריך עדכון התקנון האחרון המצוי בראשו), ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי רוז’ה בקשר לכך. ככלל, בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה. ואולם, הודעות ו/או תנאים משפטיים ייעודיים המצויים בדפים מסוימים של האתר, ככל שמצויים, עשויים לגבור על התניות מסוימות הכלולות בתקנון זה.
 4. התקנון הזה מחליף כל תקנון קודם: תקנון זה גובר על כל תנאי שימוש קודמים או אחרים באתר, ומהווה את ההסכם השלם והמלא בינך לבין רוז’ה בקשר עם האתר והשימוש בו. התקנון אף מחליף ומבטל כל תקשורת או הצעה קודמת שניתנה לך מטעם רוז’ה, ככל שניתנה.
 5. אנחנו יכולות להכניס קישורים לאתר, אבל לא אחראיות על האתר שהם מובילים אליו: האתר יוכל לכלול קישורים או הפניות לאתריהם של צדדים שלישיים, בין אם באופן קבוע ובין אם באופן זמני. עצם הצגת הקישור או ההפניה אין בה כדי להוות התחייבות כי הקישור יתפקד כהלכה או כי האתר אליו יוביל הקישור יהיה קישור מתפקד, וכל לחיצה על הקישור או על ההפנייה (ויציאה מהאתר בעקבותיהם) לא יהיו על אחריותה של רוז’ה.
 6. אם יש סעיף בתקנון הזה שלא יהיה תקף או לא אכיף, את מסכימה שהוא יוחלף: אם ייקבע כי חלק כלשהו של תקנון זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התקנון יישארו בתוקפם.
 7. קיימי בבקשה את תנאי תקנון זה: את מתחייבת לשפות את רוז’ה, עובדיה, מנהליה, או מי מטעמם, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי התקנון.
 8. החוק שחל על התקנון הזה הוא הישראלי, ובית המשפט המוסכם בינינו הוא בתל אביב יפו: על תנאי תקנון זה ועל האתר עצמו יחולו אך ורק חוקי מדינת ישראל, ללא תחולה לכללי ברירת דין, והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתקנון ו/או באתר הוא בבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב-יפו.
 9. אנחנו אתר ישראלי שמיועד לישראליות: רוז’ה מנהלת את האתר ממשרדיה בישראל, ואינה יוצרת מצג שלפיו התכנים באתר מתאימים או זמינים לשימוש מחוץ לגבולות ישראל. השימוש באתר אסור ממדינות שאינן מקנות תוקף לתקנון זה, לרבות אך לא רק מדינות שבהן התכנים המצויים באתר הם בלתי חוקיים. היה ותחליטי לגלוש לאתר מחוץ לגבולות ישראל, את עושה זאת ביוזמתך שלך ובאחריותך, ותישאי באחריות למלא אחר החוקים המקומיים החלים.