ברכישה מעל 499₪ - משלוח חינם

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עודכן לאחרונה ביום 11.10.2020

זהו תקנון השימוש באתר האינטרנט של חברת רוז’ה ספורט בע”מ הפועל בכתובת www.ruzesport.com (או בכל כתובת אחרת) (להלן – “האתר“), אשר מופעל ומנוהל ע”י חברת רוז’ה ספורט בע”מ, ח.פ. 516090412 מרח’ הרשב”א 6 ראשון לציון (להלן: “רוז’ה“). השימוש באתר כפוף לתנאים ולמגבלות המפורטים במסמך זה, כפי נוסחם בעת השימוש (להלן: “התקנון“).

כפי שתוכלי לראות, התקנון כולל כותרות לסעיפים – מטרתן הוא להפוך את התקנון לנגיש יותר, אולם אין לכותרות הנ”ל תוקף משפטי מחייב 

 1. קודם כל לקרוא: לפני השימוש באתר, עלייך לקרוא תקנון זה בעיון ובקפידה, שכן התקנון הוא הסכם משפטי מחייב בינך לבין רוז’ה, והוא יהיה הבסיס המשפטי לכל דיון משפטי או אחר בינך לבין רוז’ה בקשר עם האתר ועם השימוש שלך בו. 
 2. שימוש פירושו הסכמה: השימוש באתר הוא הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת שימושך. אם אינך מסכימה לאילו מתנאי התקנון או לאילו מהתנאים הנוספים באתר, ככל שישנם, אנא הימנעי מלעשות כל שימוש באתר.
 3. כאן מוכרים הלבשה: רוז’ה מוכרת באתר את מוצרי ההלבשה של מותג RUZE (להלן – “המוצרים” או “מוצרי המותג“). במסגרת זו, רוז’ה מספקת מידע אודות מוצרי המותג, ומאפשרת לרכוש מוצרים באמצעות האתר. זכות השימוש באתר ניתנת לשימוש פרטי ואישי בלבד, ולמטרות חוקיות בלבד.
 4. על המוצרים שבאתר: המוצרים המוצגים באתר מיועדים עבור צרכניות (כמשמעות המונח בחוק הגנת הצרכן), לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי. אין לרכוש מוצרים באתר במסגרת רכישה סיטונאית, ואין לרכוש מוצרים לצורך מכירה ו/או הפצה חוזרת, במישרין או בעקיפין.
 5. הכל בכפוף למלאי: רוז’ה אינה יכולה להתחייב כי המוצרים המוצגים באתר יהיו זמינים באופן רציף ושוטף. רוז’ה רשאית לשנות את רשימת המוצרים המוצגים באתר לפי שיקול דעתה – בין אם בדרך של הוספה ובין אם בדרך של גריעה באופן זמני או קבוע, עדכון המוצרים, החלפתם, הסרת מוצרים שאזלו מהמלאי, הוספה או הסרה של מידות ו/או צבעים וכיוצא באלה והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא משלוח הודעה כלשהי. מבלי לגרוע מהאמור, רוז’ה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים שבאתר, את דמי המשלוח הנגבים על ידה, את מועדי האספקה וכל נתון אחר, הכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, ובלבד ששינוי כאמור לא יחול על הזמנה שהושלמה כבר ושהתשלום בגינה הועבר. 
 6. התמונות הן להמחשה: התמונות של המוצרים אשר מוצגות באתר מוצגות לשם המחשה בלבד. אומנם רוז’ה עושה מאמצים בכדי שהתמונות ימחישו את המוצרים ככל הניתן, בשל העובדה שהמוצרים מוצגים על גבי מסך (מחשב או סלולרי), ייתכנו הבדלים בין המראה באתר והמראה בפועל.
 7. אפשר לקנות רק מה שבמלאי: רכישת מוצרים דרך האתר היא בכפוף למלאי הקיים במחסני רוז’ה. לא ניתן לרכוש מוצר שמסומן לידו כחסר במלאי.
 8. כולל מע”מ, לא כולל משלוח: המחירים הנקובים באתר תקפים במועד הצגתם בלבד, והם כוללים כבר את המע”מ, אך הם אינם כוללים דמי משלוח (אשר יתווספו לכל הזמנה), אלא אם יצוין במפורש אחרת. 
 9. מבצעים והטבות: רוז’ה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לצאת מעת לעת במבצעים או לתת הנחות על מוצרי המותג. רוז’ה לבדה תחליט מה יהיו תנאיהם של מבצעים והנחות כאמור, לרבות מתי יתחילו ומתי יסתיימו (באופן מייד ממועד החלטתה ובלא מתן הודעה מוקדמת). ככלל לא יתאפשר כפל הנחות על הפרטים הנמכרים באתר.
 10. מסירת פרטים לצורך רכישה: לצורך רכישת מוצרים באתר, תצטרכי למסור באתר פרטי משתמשת. על פרטי המשתמשת אשר ימסרו על ידך באתר תחול מדיניות הפרטיות (כאן בהמשך).לאחר הרישום הראשוני לאתר ויצירת חשבון משתמשת באתר, ניתן יהיה לבצע רכישות חוזרות בצורה מהירה ללא מילוי פרטים ברכישות עתידיות (בין היתר). 
 11. הרשמה לאתר: כדי להירשם לאתר, תצטרכי למסור את פרטי המשתמשת שלך ולבחור שם משתמשת וסיסמה לכניסות עתידיות. עלייך לשמור על שם המשתמשת ועל סיסמת הכניסה שלך, שכן כל שימוש באתר שייעשה באמצעות שם המשתמשת והסיסמה שלך (לרבות כל מידע שיימסר וכל פעולה או עסקה שתתבצע תוך שימוש כאמור) ייחשב כשימוש שבוצע על ידך. בהרשמתך לאתר את פוטרת את רוז’ה ומי מטעמה מכל חבות או אחריות לשימוש בלתי מורשה שיעשה בשם המשתמשת והסיסמה שלך (לרבות פגיעה בפרטיות, כל שימוש לרעה שייעשה בפרטי המשתמשת שלך וכל פגיעה אחרת שתיגרם לך או לרכושך בעקבות שימוש כאמור).
 12. פרטים מלאים ומדויקים בבקשה: מילוי פרטי המשתמשת הוא תנאי מוקדם לביצוע רכישה באתר. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות, חשוב להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן מלא ומדויק. רוז’ה אינה בודקת את פרטי המשתמשת, ואינה אחראית על פרטים שגויים או חלקיים או לא מדויקים שהוזנו באתר על ידי המשתמשת – האחריות היא עלייך.

לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למפעילת האתר עקב שיבוש הפעלת האתר.

 1. רכישה באמצעות אשראי: לאחר מילוי פרטי המשתמשת (לרכישה חד פעמית) או יצירת חשבון המשתמשת ללקוחה רשום, ניתן יהיה לרכוש מוצרים באמצעות האתר. הרכישה באתר תבוצע באמצעות כרטיסי אשראי מסוג ויזה, מאסטרקארד או אמריקן אקספרס, בכפוף לאישור העסקה ע”י חברת האשראי או באמצעות חשבון PayPal. 
  1. אם חברת האשראי לא תאשר את העסקה, רוז’ה תשלח הודעה על כך לכתובת הדוא”ל שמסרת באתר, וכרטיס האשראי או חשבון PayPal (לפי העניין) לא יחויב.
  2. אם חברת האשראי תאשר את העסקה, רוז’ה תשלח אלייך הודעה כי העסקה הושלמה, וכרטיס האשראי או חשבון PayPal שלך יחויב.

יובהר ויודגש כי משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של רוז’ה אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא”ל כדי לחייב אותה. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של רוז’ה הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה.

 1. המוצרים מגיעים אליך: הזמנות מהמחסן של רוזה יעובדו תוך 7 ימי עסקים מיום הרכישה.
 2. מסים עשויים לחול: עבור שאינם ארה”ב מדינות, הזמנות נשלחות עם חובה ומסים שלא שולמו. Ruze ממליץ לך לבדוק את חוקי המכס של המדינה שלך כדי להבין אילו עמלות נוספות עשויות לחול. עבור ארה”ב, ככל הידוע לנו, הזמנות עד 200 דולר הן פטורות ממכס כאשר הן מיובאות לארה”ב, עם זאת, רוזה ממליץ לך לבדוק את חוקי המכס של המדינה שלך כדי להבין אילו עמלות נוספות עשויות לחול.

מסים ומכסים אינם כלולים במחיר הרכישה הסופי שלך כאשר Ruze שולח אליך, עקב הסכם סחר בינלאומי המכונה DDU (חובות מסירה שלא שולמו).

מאחר וכל המסים ייקבעו על ידי רשות המכס המקומית שלך, איננו יכולים לייעץ את הסכום שתצטרך לשלם, אך תוכלו ליצור קשר ישירות עם DHL להערכה. אתה – ולא רוזה – תהיה אחראי אך ורק לכל חיובי המכס החלים על המשלוח שלך עם הגעתו לארצך. אם תבקש החלפה, תהיה אחראי גם למסים ומכסים על הפריט החלופי.

 1. איך אנחנו שולחים וכמה זה יעלה: כל המשלוחים יבוצעו באמצעות DHL, ודמי משלוח שטוחים של 35 דולר יחולו. אנא אפשרו עד 5 ימי עסקים עד הגעת המשלוח שלכם. בעוד שאנחנו רוצים להביא Ruze לכל מקום, זה אפשרי כי יהיו מקומות מסוימים שאליהם לא נוכל לשלוח הזמנה באמצעות DHL. אם אתה נמצא במיקום כזה, אנא צור איתנו קשר ונראה מה נוכל לעשות.

אנחנו לא שולחים לכתובות P.O.

שים לב כי כאשר מדינת המשלוח שלך גובה סכומים נוספים כנגזרת של ערך החבילה, סכומים אלה יישאו על ידך (לדוגמה 20% מערך החבילהבאירופה).

זמן האספקה המשוער לעיל מסופק לנו על ידי חברת השליחויות. רוזה לא יהיה אחראי לכל עיכוב במסירה.

 1. אל תשכח לאסוף את ההזמנה שלך:באחריותך לקבל ו/או לאסוף את הזמנתך עם המסירה. 35 דולר ארה”ב ינוכו מהסכום הכולל בר-החזר על משלוחים שלא התקבלו או נאספו.
 2. חברת השליחויות תורשה ליצור עמך קשר (לרבות באמצעות שיחת טלפון או שליחת הודעת טקסט) כדי לתאם את הגעת המוצרים או איסוף המוצרים, לפי המקרה.
  1. רוזה לא תישא בכל אחריות במקרה שאספקת המוצרים תימנע או תתעכב או במקרה שלא ניתן יהיה להגיש הזמנות דרך האתר כתוצאה מאירוע כוח עליון. Ruze תודיע לך, ככל שהיא מסוגלת, על התרחשותו של אירוע כוח עליון ותאפשר לך לבטל את ההזמנה (עם זיכוי במזומן מלא וללא דמי ביטול) או לחכות למוצר שיסופק עד סוף אירוע הכוח עליון. בכל מקרה יובהר כי במקרה של ביטול צו עקב אירוע של כוח עליון, רוזה לא תהיה אחראית ולא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא כתוצאה מכך.

למען הסר ספק, “אירועים מסוג כוח עליון בתנאים אלה כוללים את כל האירועים הכלולים במשמעות המקובלת של מונח זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל כוללים גם סגרים ככאלה המוטלים על פעולות משלוח כתוצאה ממגפות (כגון Covid-19) או הוראות ממשלתיות מגבילות אחרות.

 1. יצוין כי אספקת המוצרים עשויה לדרוש הצגת תעודת הזהות של הלקוח והצגת אישור ההזמנה, כפי שיינתן ממערכת ההזמנות לביצוע עסקה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של רוזה. מוסכם כי רוזה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתם, כתנאי לאספקת המוצרים ללקוח.
 2. כל המכירות הן סופיות: Ruze אינה מציעה ביטולים ו/או החזרים כספיים, אך ניתן להחליף את המוצרים שרכשת, באופן המפורט להלן.

עליך לבקש החלפה באמצעות דוא”ל inforuze@gmail.com תוך 5 ימים מקבלת המוצר שלך, כאשר החלפה זו היא עבור מוצר אחר, בהתאם לזמינות – איננו יכולים להבטיח שגודל או סגנון ספציפיים יהיו זמינים להחלפה. אם הגודל ו/או הסגנון שאתה מבקש אינם זמינים, תינתן לך זיכוי לשימוש באתר שלנו.

אמנם אין דמי חידוש מלאי או דמי חליפין, אך אתה אחראי לכל עלויות המשלוח או המשלוח של המוצר שהוחלף והמוצר המסופק במקומו.

אנו נבחן את בקשתך, ואם תאושר, נארגן לשליח לאסוף את הפריטים שאתה מחזיר אנא דאג לכלול את החשבונית שלך יחד עם פתק המבקש את ההחלפה.

כל הפריטים שנשלחו להחלפה חייבים לתגים ולתוחם במקום.

בשל תקנות הבריאות, לא יתקבלו מוצרים מלוכלכים, שחוקים, פגומים או מכובסים.

אנו נעבד את ההחזר שלך תוך 5 ימי עסקים לאחר שנקבל את המוצרים המוחזרים.

כל הפרש מחיר בין המוצרים המוחזרים לבין המוצרים שנבחרו עבור ההחלפה לבין עמלת המשלוח בסך 35 דולר ארה”ב חייב להיות משולם על-ידיך, חייב להיות מיוחס לחשבון PayPal שלנו inforuze@gmail.com.

 • שים לב להוראות השימוש: השימוש במוצר צריך להיות בהתאם להוראות היצרן כפי שהן מופיעות על התווית המצורפת למוצר ו/או על אריזתו. הצרכן יהיה אחראי באופן בלעדי לשימוש ולטיפול במוצר בעצמה (לרבות הוראות כביסה), אלא אם צוין אחרת על אריזת המוצר או בהוראות היצרן.
 1. טעויות עלולות להתרחש: רוזה ינקוט בכל האמצעים הסבירים כדי להבטיח שהמידע המופיע באתר נכון, אולם טעויות או טעויות עשויות להתבצע, ואלה יתוקנו בהקדם האפשרי. אם אתה נתקל בשגיאה כזו, אנא הודיע לנו. המחיר הנקוב באתר הוא המחיר הקובע.

אם ביצעת הזמנה, ובהודעת האישור מצוין מחיר שונה מהמחיר הנקוב באתר, רוזה ייצור עמך קשר לפני שליחת ההזמנה, ותוודא כי אתה מוכן לשלם את המחיר הנכון כאמור באתר. אם המחיר הכלול בהודעת האישור נמוך מהמחיר באתר, תוכל לרכוש את המוצר הרלוונטי במחיר באתר, או לבטל את ההזמנה. כל עוד תבחר לבטל את ההזמנה, לא תחויב בדמי ביטול, ותקבל זיכוי מלא על הסכום ששולם על ידיך (במידה ששולם) עבור המוצר. ככל שהמחיר באתר נמוך מהמחיר המוזכר בהודעת האישור, תחויב במחיר הנמוך יותר. מעבר לכך, רוזה לא תישא באחריות לאי דיוקים ו/או טעויות ו/או טעויות באתר.

 1. במקרים מסוימים, מוצר המופיע באתר עשוי להצטייד במלאי בסמוך למועד הרכישה באתר, אך מבלי שהאתר יתעדכן כדין. במקרה זה, Ruze יצור איתך קשר וייתן לך את האפשרות לרכוש מוצר חלופי שווה ערך. אם אינכם מעוניינים בכך, ההזמנה תבוטל, תקבלו את מלוא סכום ההזמנה ולא תחויבו בדמי ביטול.
 2. שירות לקוחות: לקבלת מידע ובירורים אודות האתר ואלה הנוגעים להזמנת ורכישת מוצרים באתר, ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות ברוז באמצעות inforuze@gmail.com במייל. בעת בירור, אנא שימו לב למספר ההזמנה שלכם, אם רלוונטי. אנא הרשו לנו 3 ימי עסקים לחזור אליך.
 3. הגבלת אחריות: על אף כל האמור בכל דין או הסכם, ביחס לרכישת מוצרים באתר או לשימוש בהם, מובהר כי רוזה תהיה אחראית לנזקים ישירים בלבד, ולא תהיה אחראית לכל נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם לך או לצד שלישי כלשהו (לרבות אובדן הכנסה, אובדן נתונים, עלויות שנגרמו ברכישת מוצר חלופי, אובדן רווח וכו’). הגבלת אחריות זו תחול בגין כל טענה מכל סוג שהוא. מגבלת האחריות של רוזה לפיצוי בגין נזקים ישירים (למעט פגיעה גופנית) לא תעלה על הסכום המצטבר ששולם בפועל לרוזה עבור הצו הקובע את עילת התביעה.
 4. המחויבות שלךבעת השימוש באתר, אתה מצהיר, מתחייב ומתחייב להימנע מביצוע כל אחת מהפעולות הבאות, במישרין או בעקיפין:
  1. כל פעולה המטילה נטל כבד באופן בלתי סביר או לא פרופורציונלי על האתר ו/או על התשתית הכרוכה בו;
  2. כל שימוש באתר למטרה בלתי חוקית (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע הזמנות סרק ו/או רכישות שמטרתן הונאה), אשר יפריעו, ישבשו, ישנו, ישמידו, יפגעו, יגבילו, יחבלו או ישפיעו בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות מבלי לגרוע מהכלליות הנ”ל, שתילת וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנות ריגול, תוכנות זדוניות או כל אמצעי או טכנולוגיה אחרת שהורסת או משבשת בדרך אחרת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לעשות כל שימוש, לא ניתן לנקוט כל פעולה, ולא תיגרם כל הפרעה, תוך הפרה של חוק המחשבים, התס”ה-1995-1995;
  3. זיוף או התחזות לאדם אחר, שאינו משתמש. בהקשר זה יצוין כי מסירת מידע כוזב עלולה להוות עבירה פלילית;
  4. מסירת חומר או מידע הנוגע לקטינים ולזיהוי, פרטיהם האישיים או כתובתם ודרכי יצירתם עמם קשר;
  5. פרסום כל תוכן המפר או פוגע בזכויות הקניין הרוחני של אחר, לרבות זכויות יוצרים, זכויות מוסריות או סימנים מסחריים, או כל חומר אחר שעשוי להוות או לעודד הפרה של כל חוק בכל דרך שהיא;
  6. שימוש באתר (לרבות התכנים והמוצרים המוצגים בו) לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים על פי כל דין.
  7. מבלי לגרוע מכל סעד אחר שניתן לרוז בהתאם לתנאים או על פי כל דין, רשאית רוזה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע מכל משתמש לגשת לאתר, ובמסגרת זו לבטל הזמנה אם וכאשר בוצעה על ידי משתמש אשר: (א) ביצעה או ניסתה לבצע כל פעולה באתר המנוגדת לכל דין או בניגוד להוראות תנאים אלה; או (ב) המופיע באתר (לרבות בעת ביצוע עסקת רכישה ואילך) מידע שגוי ו/או שקרי ו/או חלקי ו/או לא מדויק; או (ג) ביצע מעשה או מחדל העלולים לפגוע ברוז ו/או מי מטעמה (לרבות פגיעה במוניטין של רוז ו/או בפעילות האתר ו/או פגיעה בצד שלישי כלשהו); או (ד) ביצע רכישה בניגוד לסעיף 4 לעיל. מובהר כי מניעה, איסור או הגבלה של שימושיות באתר המבוצע על ידי רוסה לא תטיל על רוזה כל אחריות או חבות כלשהי או תחרוג מחובת המשתמש לפעול בכל עת בהתאם לתנאים אלה.
 5. זכויות הקניין הרוחני שלנו, או אלה של החברות איתן אנו עובדים, שמורות: למעט פרטי המשתמש, כל זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא ביחס לאתר ולתכניו שייכות לרוז או לצדדים שלישיים שנתנו לרוז זכות להשתמש בקניין הרוחני שלהם.

התוכן באתר עשוי להיות מוגן תחת זכויות יוצרים, סימן מסחרי, פטנט או מכשירי קניין רוחני אחרים, וכל זכות מוגבלת להשתמש בו המוענקת לך, ככל שיינתן, ייעשה באישור מפורש מראש ובכתב של רוזה או של אותם צדדים שלישיים שבבעלותם הזכויות בו.

Ruze אינה מעניקה לך הרשאה לעשות כל שימוש בתוכן בכל דרך אחרת לכל מטרה שהיא, מסחרית או לא מסחרית, למעט לצורך קבלת מידע על המוצרים הממותגים וביצוע רכישה מ- Ruze.

אינך רשאי ליצור מסגרות הכוללות את האתר (לרבות iframes) ו/או להשתמש או להשתמש בכל מטא-תג או טקסט מוסתר אחר באמצעות שמו של רוזה או סימני המסחר שלו (לרבות שמות ו/או סימנים מסחריים של ספקים או יצרנים שמוצריהם רוז מייבא) ללא הסכמתו מראש ובכתב של רוזה ובכפוף לתנאי הסכמה כאמור. כל שימוש בלתי מורשה יביא, בין היתר, לסיום זכותך להשתמש באתר.

 1. ללא חבות והגבלת אחריות: האתר נועד לספק מידע על המוצרים הממותגים, ולהציעם למכירה. המידע המוצג באתר אינו עצה או חוות דעת של רוזה או של מי מטעמה לגבי אופי או איכות המוצרים הממותגים או המלצה לרכישת מוצר ממותג. אין להסתמך על כל תוכן באתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, והמשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי ובלעדי לכל הסתמכות או החלטה כאמור לפעול על בסיס התכנים המופיעים באתר.

תכני האתר (לרבות כל המידע הנוגע למוצרים) מוצגים כפי שהם (כמות שהם), ללא כל התחייבות, ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. הצגת התכנים באתר אינה מהווה ייצוג ו/או חובה של רוז ו/או מי מטעמה לגבי התאמתם לצרכי המשתמש, למטרה מסוימת, או לתכנים עדכניים ו/או לנכונותו ו/או להיעדר הפרת זכויות יוצרים, ורוז אינה אחראית לדיוק, אמינות ושלמות הנתונים, היעדר שגיאות בתוכן באתר, השפעתו על המחשבים בהם משתמשים, או שהגישה לאתר או לפעילותו תהיה רציפה, זמינה או נטולת שגיאות ולא תופרע.

על אף הוראות כל דין או הסכם (למעט ביחס לרכישת מוצרים – בגינם יחולו ההוראות הנ”ל), בשום מקרה רוזה ו/או בעלי מניותיה ו/או עובדיה ו/או מנהלים ו/או מי מטעמם ו/או בכל צד שלישי אחר המוזכר באתר, להיות אחראים לכל נזק (לרבות, בין היתר, נזקים ישירים, עקיפים, עונשיים, מיוחדים או תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים, אובדן הכנסות, אובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור תיקים, שיבוש עסקים, פגיעה במוניטין וכיו”ב) בקשר ו/או כתוצאה מכניסה לאתר, שימוש בו, חוסר יכולת לגשת ו/או להשתמש באתר או בתוצאות השימוש באתר או גישה לקישורים ו/או תכנים הכלולים באתר (לרבות תכנים בקשר עם שירותי צד ג’) ו/או כתוצאה מחשיפה לנזקי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או הסתמכות על התכנים הכלולים באתר ו/או כל חלק ממנו ו/או עקב פגיעה בזכויות הקניין, זכויות יוצרים, סימני מסחר ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ועיצובים, בין אם מוגנים או לא ו/או עקב פגיעה בפרטיות, לרבות במקרה שרוזה כבר קיבל מידע על האפשרות להתרחשותם של נזקים אלה, לא משנה מה הגורם לפעולה או הגורם לנזק, בין אם חוזי, נזיקי או אחר. בכל מקרה, על אף האמור בכל דין או הסכם (למעט ביחס לרכישת מוצרים – בגינו יחול הנ”ל), הסעד היחיד שניתן לך הוא להפסיק את השימוש באתר.

 1. 18 ומעלה: האתר מיועד למבוגרים (מעל 18) המתגוררים מחוץ לשטחים הריבוניים של מדינת ישראל, ואינו מיועד לקטינים. אם אתה קטין – כלומר מתחת לגיל 18 – אנא ודא שקיבלת אישור מהאפוטרופוס החוקי שלך לעשות שימוש באתר. בדרך כלל, האפוטרופוסים שלך הם ההורים שלך, אבל לא תמיד.
 2. אנו רשאים לבצע שינויים באתר: רוז רשאית, מעת לעת, להסיר תכנים (לרבות מוצרים המוצעים באתר) ו/או קישורים מהאתר על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו ו/או לשנות את מבנהו, מראהו ותכניו המוצגים בו לרבות תנאים אלה, כל זאת ללא צורך בהודעתו ומבלי כל אחריות המוטלת על רוזה כתוצאה מכך. שינוי כזה ייכנס לתוקף מיום פרסומו (ניתן לראות את מועד העדכון האחרון של תנאים אלה לעיל), ולא תהיה לך כל טענה או דרישה נגד רוזה בעניין זה. באופן כללי, במקרה של סתירה בין הוראות תנאים אלה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תנאים אלה. עם זאת, הודעות ו/או תנאים משפטיים ספציפיים הכלולים בדפים מסוימים באתר, ככל שהם קיימים, עשויים לעקוף תנאים מסוימים הכלולים בתנאים אלה.
 3. תנאים אלה גוברים על כל התנאים הקודמים: תנאים אלה גוברים על כל התנאים הקודמים, ומהווים את ההסכם המלא בינך לבין רוז בקשר עם האתר והשימוש בו. תנאים אלה גם מחליפים ומבטלים כל תקשורת או הצעה קודמת שהוצעה לך על ידי רוזה, ככל שהיא נעשתה.
 4. אנו עשויים לכלול קישורים באתר, אך איננו אחראים לאתרים שאליהם הם מובילים: האתר עשוי לכלול קישורים או הפניות לאתרי צד שלישי, בין אם לצמיתות ובין אם באופן זמני. עצם הצגת קישור או הפניה כאמור אינה מהווה התחייבות כי הם יפעלו כראוי או שהאתר שאליו הם מובילים יפעל, וכל לחיצה על קישור או הפניה כאמור (ויציאה מהאתר כתוצאה מכך) לא תהיה באחריות רוזה.
 5. אם קיים סעיף בתנאים אלה שאינו תקף או בלתי ניתן לאכיפה, אתה מסכים כי הוא יוחלף: אם ייקבע כי חלק כלשהו מתנאים אלה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי חוק, לרבות אך לא רק, הגבלת סעיפי האחריות שהוזכרו לעיל, אזי הסעיפים שבוטלו או נחשבים כבלתי ניתנים לאכיפה ייחשבו כמי שהוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה ואשר תוכנם תואם במידה הגדולה ביותר לכוונת הסעיפים המקוריים, וכל הסעיפים האחרים של תנאים אלה יישארו בתוקף.
 6. אנא צייתו לתנאים אלה: אתם מתחייבים לשפות ולהחזיק את רוזה, עובדיה ונציגיה, מיד עם הדרישה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שנגרמו על ידי כל אחד מהם, כולל שכר טרחת עורך דין והוצאות משפטיות, שנגרמו עקב כל הפרה של תנאים אלה.
 7. החוקים היחידים המסדירים תנאים אלה הם אלה של מדינת ישראל, וההסכמות בינינו הן בתל אביב-יפו– החוקים המסדירים באופן בלעדי ובלעדי תנאים אלה ואתר האינטרנט הם חוקי מדינת ישראל, ללא החלת הוראות ניגוד עניינים, והתנאים יתפרשו בהתאם. הפורום הבלעדי לכל הנושאים הקשורים לתנאים אלה או לאתר הוא בתי המשפט של תל אביב-יפו.
 8. אנו אתר ישראלי– רוזה מנהלת את האתר ממשרדיו בישראל, ואינה מייצגת כי תכני האתר מתאימים או זמינים לשימוש מחוץ לגבולות ישראל. השימוש באתר אסור ממדינות שאינן מעניקות תוקף לתנאים אלה, לרבות אך לא רק למדינות שבהן התוכן שנמצא באתר אינו חוקי. אם תבחרו לדפדף לאתר מחוץ לישראל, תעשו זאת מיוזמתכם ואחריותכם, ותשאו באחריות לציית לחוקים המקומיים במקום גלישה כזה.
Scroll to Top
Size Chart

WhatsApp

I will be back soon

שלום! נשמח להשיב על כל שאלה.

במה נוכל לעזור?

במה אפשר לעזור ?
דילוג לתוכן